тръбоогъване
Сава Савов
phone
0888409472

e-mail

location
Село Труд, област Пловдивска. (шосето Пловдив - Карлово , по отклонението за с. Строево)
Местоположение на ЕТ Савас
ЕТ Савас 2021 ©
ЕТ Савас се занимава с тръбно огъване, челосване на тръби, огъване на безшевни стоманени тръби, стоманени профили, изработка на градински пейки, тавански стълби, както и огънати тръбни детайли участващи в различни изделия. Профил на ЕТ Савас - тръбоогване.